COMPETICIONS DE CAÇA 2016 TARRAGONA

7 DE MAIG - SANT HUBERT

Campionat provincial a Sta Coloma Queralt.

25 D’OCTUBRE - CAÇA MENOR AMB GOS

Campionat provincial a Sta Coloma Queralt.