EL 20 DE MARÇ LA CAÇA ET NECESSITA A MADRID

 

Mobilitza't, lluita pels teus drets. Sí a la caça

Als darrers anys la caça està patint per part, entre altres, del Govern Central tot un seguit d’atacs directes a la seva línia de flotació, amb un total menyspreu envers una activitat que esdevé un veritable motor econòmic, que fixa i crea llocs de treball i és el suport de moltes poblacions rurals. Una activitat, que aporta enormes beneficis socials, culturals, econòmics, mediambientals; una tradició mil·lenària, fortament arrelada. 

Estem patim els efectes d’una política que no té en compte els efectes negatius que tindria l’abandonament de la caça sobre la biodiversitat, el control poblacional, les espècies amenaçades, els ecosistemes, la seguretat viària, l’agricultura, la ramaderia, la transmissió de malalties, la pèrdua de llocs de treball i l’abandonament del món rural.

Aquests, tan sols són una petita exposició dels motius que han fet que tot el món de la caça, conjuntament amb la resta d’agents del medi rural del conjunt de l’estat diguem prou i ens donem cita en aquesta gran manifestació que tindrà lloc a Madrid el 20 de març per tal de defensar els nostres interessos i legítims drets.

Tots i totes a Madrid, la caça necessita de la teva veu i suport

La Federació Catalana de Caça, conjuntament amb les seves Representacions Territorials donem un clar i rotund suport a aquesta manifestació; per això, us animem a participar d’una manera activa en aquesta trobada, així com en altres iniciatives que us proposarem en el marc d’aquesta manifestació en defensa del present i futur de l’activitat cinegètica, entre altres reivindicacions

Amb l’objectiu de comptar amb la major presència en aquesta manifestació de caçadors i caçadores de Catalunya, de les vostres famílies i amics, des de les diferents Representacions Territorials organitzarem autobusos per facilitar el vostre desplaçament a Madrid, sense perjudici dels que vulgueu viatjar pels vostres propis mitjans.

Desplaçament en autocar  

  • 35 € per persona
  • 15 de febrer de 2022, últim dia per fer les reserves
  • 25 de febrer de 2022, últim dia per fer la transferència al compte de la Territorial

 

Per contractar aquest viatge adreceu-vos a les vostres respectives Representacions Territorials, on també us informaran, al seu moment, de tots els aspectes relacionats amb la logística del viatge: horaris, punt de partida i tornada, observacions COVID-19, persona de contacte, si escau, de l’expedició, etc

CARTELL MANIFESTACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

IV TROBADA DE DONES CAÇADORES DEL CAMP DE TARRAGONA

Gran dia hem compartit amb las noies caçadores federades del Camp de Tarragona i vingudes d'altres provincies i Comunitats. Una organització genial compartida amb la societat de caçadors i Colla Bunker de Capçanes.
La diada casi primaveral i els avistaments de senglars i cabirols i alguns trets han ajudat a arribar al final del mati per gaudir d'un dinar a Gratallops. Bon ambien, àpat amb plats típics de la zona i obsequis per tothom han fet pensar ja en una cinquena trobada pel proper any 2022.
  

GALERIA DE FOTOS DE LA TROBADA

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

TROBADES COMARCALS 2021

 Durant el mes d'octubre es duran a terme dues trobades comarcals. El dia 20 d'octubre a Falset i el dia 22 a La Pobla de Mafumet. Més detalls al cartell.
 
 
 

AGENDA RURAL DE CATALUNYA

 

La Representació Territorial de caça de Tarragona és present en la primera Jornada Presencial al Camp de Tarragona de l'Agenda Rural de Catalunya, i participa en el Taller... (segueix llegint)

 ARTICLE AGENDA RURAL

 

 

 

 
 

NOVES MESURES COVID PER ASSEMBLEES

 

La normativa Covid del passat 30 d’abril ha adoptat determinades mesures en relació amb les assemblees d’entitats esportives. Es permet la celebració d’assemblees de manera presencial, sense que l’aforament superi el 50 % amb un màxim de 500 persones. Els presidents han de presentar una declaració responsable al departament competent d’esports i a l’ajuntament, indicant les característiques del sistema de ventilació del lloc i control d’accessos.

Si es desitja, es poden continuar fent les convocades en forma telemàtica.

 
 

LA FCC DE CAÇA SOL·LICITA LA MEDIACIÓ D´INTERIOR I SALUT DAVANT EL PROCICAT PER LA CAÇA DEL CABIROL

 La Federació sol·licita als màxims responsables d'aquests departaments que intercedeixin davant el PROCICAT a l'hora de permetre la mobilitat intercomarcal i la flexibilització del toc per als caçadors/es del cabirol.

La Federació Catalana de Caça envia sengles cartes als titulars en funcions dels Departaments d'Interior i Salut, el senyor Miquel Sàmper i Alba Vergés, per tal de sol·licitar la seva mediació davant el PROCICAT a l'hora de permetre la mobilitat intercomarcal i la flexibilització en l'horari del toc de queda per als caçadores i caçadores de Catalunya que en aquestes dates van a caçar el cabirol.  

En la seva comunicació, els responsables federatius posen de manifest la dificultat extrema per caçar a aquest cèrvid amb eficàcia si es fa cas omís d'aquesta petició, posant de relleu les greus conseqüències derivades d'un nou increment de la població del cabirol a Catalunya a causa de la reducció en el nombre de captures, que es traduirà en un significatiu augment en els danys provocats a l'agricultura, més accidents de trànsit provocats per aquesta espècie i la possible transmissió de malalties a animals domèstics i de granja.
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL 2021

 

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL

Per acord de la Junta Directiva d’aquesta Entitat, us convoco a la reunió ordinària de la Junta General, la qual tindrà lloc el divendres dia 16 d’abril a les 18’30 en primera convocatòria i a les 19 h. en segona, mitjançant sistema telemàtic, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de la Junta General Ordinària i Extraordinària de 2020.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes de l’exercici de 2020.

3.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost per l’exercici de 2021.

4.- Informe del President de la Representació Territorial.

5.- Intervenció del President de la Federació Catalana Sr. Sergi Sánchez.

6.- Torn obert de paraules.

                                                                       Tarragona, 29 de març de 2021.

                                                                       EL SECRETARI,

                                                                                                                                            

                                                                       SR.PRESIDENT DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS.

NOTES.-

1.- D’acord amb l’art. 121 e) dels Estatuts caldrà designar d’entre els assistents a dos interventors que hauran d’aprovar l’acta mitjançant la seva signatura, juntament amb les del President i Secretari.

2.- Conforme a l’art. 122 a) apartat ii) dels Estatuts, els membres de la Junta General podran examinar la documentació que ha d’ esser sotmesa a aprovació de la Junta General a la seu de la Representació Territorial de Caça de Tarragona, com a mínim set dies abans de la seva celebració (Es recomana fer avís previ).

3.- Atès que la Junta General es farà per via telemàtica en el dia i hora esmentats, s'acompanya document que ha de signar el secretari de la societat indicant el correu electrònic on s'ha de trametre l'enllaç de la reunió. Aquest document ha d'estar a la RT com a màxim el dia 14 d'abril. Sense aquest document no es podrà tenir accés a la reunió.

 

NOVES MESURES PREVENCIÓ I CONTROL COVID-19 A CATALUNYA EN VIGOR DEL 15 AL 28 DE MARÇ

 
Els caçadors i caçadores podran desplaçar-se a altres comarques per practicar l´activitat cinegètica sempre que es mantingui la bombolla de convivència.

A efectes pràctics, pel que fa a la mobilitat per desenvolupar l’activitat cinegètica permesa en aquests moments,  els caçadors i caçadores es podran moure de la seva comarca de residència de manera individual o quan les persones que integren la bombolla de convivència es desplacin a una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social.

El document que cal portar per justificar el desplaçament és el certificat autoresponsable de desplaçament i, en el cas de que es desplaci més d'una persona, la documentació que acrediti que els que es desplacen són de la mateixa bombolla (DNI o llibre de família o contracte de lloguer o padró municipal o certificat de convivència).

Més informació - Generalitat de Catalunya