ANNEX SENSE COST PER A LA CESSIÓ DELS GOSSOS PER PART DEL PROPIETARI A UN TERCER "PER A L'ACCIÓ DE CAÇAR"

A continuació us adjuntem l'ultima circular que ens han passat desde Mutuasport referent a la cessió dels gossos per part del propietari a un tercer.

SEGUEIX LLEGINT