ELS PORCS VIETNAMITES JA SÓN UNA PLAGA A TARRAGONA

 

Va anunciar que en el primer trimestre d'aquest any contractaria a una empresa per a capturar-los. Mentrestant, els animals suposen un perill tant per als veïns com per als conductors.

 

 Més de dos anys després de la detecció dels primers porcs vietnamites a Sant Pere i SantPau –ara hi ha més de 40– , l'Ajuntament no ha aconseguit acabar amb aquest problema.

I més en aquests moments d'alerta per la pesta porcina africana, que aquests animals també podrien propagar, i més estant solts pel camp....

 

NOTICIA