REPARTIMENT DE PERDIUS 2019

El passat 31 de juliol la Representació Territorial va fer l'entrega del primer lot de perdius procedents de la granja de Torreferrusa. Per finals de setembre està previst fer la segona entrega i es veuran afavorides 38 societats del Camp de Tarragona.