SOL·LICITUD DE PRECINTES DE CABIROL TEMPORADA 2020-2021

Les Societats de Caçadors que tenen aprovat en el seu PTGC l’aprofitament del cabirol, poden demanar els precintes dirigint escrit als Serveis Territorials de Tarragona per correu postal, per tal que quedi enregistrat. Tan aviat es normalitzi l’actual situació el DARP tramitarà la petició. Cal afegir que aquells que tinguin signatura digital poden fer la petició genèrica per via telemàtica, dirigint la sol·licitud al Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca adjuntant l'imprès signat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Etiquetes: cabirols, precintes