PROCEDIMENT PER LES SOL.LICITUDS D'ACTUACIONS PER DANYS

El Departament d'Agricultura notifica a la Federació Catalana de Caça com s'actuarà en cas de sol·licituds d'actuacions per danys fins que s'acabi l'Estat d'Alarma.
Com ja sabeu, d'ençà que es va declarar l'Estat d’Alarma per tal de controlar l’expansió del Covid-19, es van prohibir tots els aprofitaments cinegètics. La petició expressa del Ministeri d'Agricultura a la Generalitat de Catalunya que es controlessin les poblacions d'alguns animals cinegètics pels danys als cultius, entre altres motius, ha fet menys restrictiva la situació...
 
 

Etiquetes: danys, coronavirus, estat d'alarma, sol.licituds