IMPORTANT BROT DE SARNA SARCÒPTICA EN EL CONILL DE BOSC A TARRAGONA

 
A principis del mes d’agost del passat any 2020, es va observar casos de sarna sarcòptica en el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) en alguns vedats del camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. El (Sarcoptes Scabiei), és un àcar que perfora l'epidermis i afecta a més de cent espècies de mamífers afectant també al home.
Cap a l’any 2000, es van veure i dictaminar els primers casos de sarna en conill de bosc a la província de Tarragona, i del 2001 al 2008, es va estudiar i fer un seguiment de la malaltia coordinant l’estudi la Federació Territorial de caça, amb el suport del SEFaS ( Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge ) de la UAB, aportant els caçadors tarragonins els conills morts trobats o caçats. L'any 2002, es va produir una forta aparició de la malaltia, que va provocar una massiva mortaldat. Aleshores el conill que suportava altres malalties com la mixomatosis i la hemorràgica vírica amb les seves variants ha patit una forta bategada, i en molts llocs hi ha molt poca presència o casi nul·la.
Amb motiu de l’apertura de la caça al mes d’octubre , la Representació Territorial de caça de Tarragona va engegar una consulta a les societats de caçadors federades de la demarcació, per tal de elaborar un mapa per veure la dispersió de la malaltia.
Així com als anys 2006-2013 la notícia era dels danys a conreus que ocasionaven els conills en 11 pobles del Camp de Tarragona, ara es a la inversa en aquests indrets.
El conill de bosc figura en la cadena tròfica com aliment de molts depredadors i aquest fet col·labora en que aquets últims, no exerceixin molta pressió cap a altres espècies que són fins i tot protegides. Cal que l’administració hi posi de la seva part per tal de garantir una biodiversitat en l'entorn natural.
És recomanable retirar del camp els cadàvers, en bosses hermètiques i dipositar en contenidors. També manipular aquests animals amb guants de làtex.
La Unió Internacional per la Conservació de la Natura (IUCN) l'ha considerat al conill de bosc com a espècie "gairebé amenaçada".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquetes: sarna sarcòptica, conill, brot