LA SEGURETAT EN LA CAÇA MAJOR


                                                    LA SEGURETAT EN LA CAÇA MAJOR   

                                                   “Consells útils per evitar accidents”

ABANS I DESPRÉS DE CAÇAR

 • No romandre en llocs públics amb les armes desenfundades i muntades, encara que estiguin descarregades.
 • No deixar les armes a l'interior dels vehicles, encara que estiguin tancats.
 • Tenir guardats els rifles i escopetes en lloc sec i segur, i engreixats quan no s'utilitzin. Recordi que és obligatori mantenir les armes ratllades en un armer homologat.
 • Comprovar que les peces de l'arma no tenen joc. Atenció amb els desgastes, trencaments i desajustos perillosos. Els rifles vells requereixen més atenció. És bo que els revisi un professional.
 • Un arma oxidada, a més de donar-nos mala imatge, acabarà provocant un accident amb conseqüències imprevisibles.
 • Dedicar uns minuts a la neteja de l'arma desprès de cada jornada.

EN L'ACCIÓ DE CAÇAR

 • No dirigir mai l'arma cap una persona quan estiguem a la parada. Als acostaments porti l'arma dirigida cap al cel o cap a terra, mai en horitzontal. Les armes fins i tot es poden disparar amb el fiador posat, ja que aquest immobilitza els gallets, no els percussors.
 • No porti el dit a prop del gallet del rifle. És preferible tenir sempre el fiador posat i desmotant-lo únicament a l'hora de disparar si va per acostament ,o treure'l uns segons abans en una batuda.
 • Tregui les bales o els cartutxos de bala abans de franquejar qualsevol obstacle (rierols, tanques, reixats de filferro, pedres).
 • No recolzar mai la boca del canó de l'arma en el terra, ni permetre que s'introdueixi en ell qualsevol objecte estrany.
 • Utilitzi sempre bales del calibre adequat. Màxima precaució per a no introduir una bala de un determinat calibre en la recambra de altre calibre. En els casos de cartutx de bala, cerciori's de l'estat de la seva escopeta, de les pressions que pot suportar i del cartutx a utilitzar, sobretot, de la llargària de la beina.
 • Al arribar a la parada, marqui la seva posició amb respecte als altres companys que es troben a la mateixa cacera. Traci una línia imaginària i mai dispari en direcció a les altres parades.
 • Es aconsellable marcar bé la zona de tir que té cada parada i fins i tot reduir aquesta zona si preveiem possibilitats de rebot.
 • Al finalitzar la jornada, asseguris de no deixar cap cartutx de bala ni de cap bala metàl·lica en la recambra o carregador de la seva escopeta o rifle.
 • Encara que les ulleres de protecció no li serviran per als impactes de bala, moltes pèrdues de visió es podrien evitar per lesions ocasionades per les rames.
 • Quan disparem cap a una peça de caça major, sempre haurem de tenir-la a la vista, amb la suficient visibilitat per a que el trajecte estigui lliure, sense persones, animals o obstacles en els que podem impactar.
 • Mai disparar sobre matolls pel sol fet de que es moguin ni molt menys al soroll. No oblidi que en la vegetació pot estar una persona (gossers, guardes...)
 • Sobretot mantingui les màximes precaucions en aquest sentit en les esperes, ja que les condicions de llum o climatològiques poden incidir encara més en una mala identificació.
 • Davant el dubte, no dispari mai. És millor prevenir.
 • No dispari a l'altura, per sobre de la horitzontal, ja que l'abast dels rifles és molt gran, poden arribar fins als 4000 metres.
 • No utilitzi mai l'arma per moure matolls, està pensada i realitzada únicament per a disparar.
 • No es recolzi en el rifle o l'escopeta per aixecar-se i abans d'utilitzar-la comprovi sempre que no hi ha cap matèria que obstaculitzi el canó.
 • Romangui en la parada fins que l'avisin. No caminar fora de les parades amb l'arma carregada.
 • No es s'encegui amb la peça, miri el que hi ha darrera d'ella (altres caçadors, gossers, gossos).
 • En aquest sentit, pensi sempre en els gossos que van darrera les peces a l'hora de disparà. Mesuri convenientment la distancia entre el gos i la peça i mai dispari si no està convençut de que les bales no donaran al gos.
 • Si acudeix al remat d'alguna peça ferida, primer adverteixi als altres caçadors de les parades contigües i faci-ho a gabinet, no dispari sobre ella, ja que podria ferir o matar algun gos. A més, al escoltar el tret els gossos fugiran espantats, deixant lliure al cérvol o al porc senglar. Així en altres ocasions deixaran anar quan vegin arribar al caçador, amb el consegüent perill que això comporta en el cas dels porcs senglars ferits.
 • La possibilitat de rebots és una cosa que sempre hem de tenir en compte. Si es tira cap a terra, en zones de pedres o altres circumstàncies o sobre l'aigua, les bales poden rebotar, de forma insospitada, arribant a alguna persona.
 • No es refií de les distàncies, ja que les bales, com ja hem dit, poden arribar molt mes lluny del que ens pensem.
 • Si beu o pren substàncies que puguin provocar eufòria o pèrdua de les seves condicions normals, no surti de cacera.