REUNIÓ DE LES SOCIETATS OCELLAIRES DE TARRAGONA

REUNIÓ CELEBRADA A TARRAGONA AMB LES SOCIETATS OCELLAIRES

El passat dia 9 de novembre va tenir lloc una  reunió ocellaire de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre convocada per la Federació Catalana de caça i coordinat pel Claudio Sánchez Delegat ocellaire de la Territorial Tarragonina.

La convocatòria es va celebrar al Casal de  Cultura de La Pobla de Mafumet i va ser presidida per Joaquim Vidal President de la Territorial que va fer de moderador.

La presentació va anar a càrrec de Joaquim Zarzoso  president de la Territorial de Barcelona i Mariano Mate delegat ocellaire de la Fec. Catalana de caça.

Els punts que es van debatre en l’ordre del dia  eren:

-Informe sobre la situació actual de l’activitat ocellaire

-Informe sobre la contractació del despatx d’advocats Cremades & Calvo Sotelo

-Finançament del despatx d’avocats

-Confecció calendari temporada 2017

-Permisos necessaris per poder fer concursos

-Precs i preguntes.

Els presidents de les 6 Societats Ocellaires de Tarragona i José Gavilán al cap davant  de la societat amics del silvestrisme de La Galera membres de junta i ocellaires assistents van poder fer un plec de preguntes dels diferents punts de la exposició ,i debatre diferents qüestions intentant arribar a acords.